Sanna Rautaharkko
4.7.2024

Arvonlisävero nousee ja muita muutoksia

Yleinen arvonlisäverokanta eli tutummin arvonlisävero nousee syksyllä 2024 ja makeisten alv nousee samalla alennetun 14%:n verokannan alaisuudesta uuden yleisen arvonlisäverokannan alaisuuteen. Todennäköisesti vuonna 2025 on odotettavissa myös muita muutoksia arvonlisäverokantoihin. Lisäksi arvonlisäverotukseen on tulossa muitakin pieniä yrityksiä koskevia muutoksia.

Lue myös: Mikä on arvonlisävero?

Alv-kannat muuttuvat

Hallitus on päättänyt nostaa yleisen alv-kannan 24%:sta 25,5%:iin. Makeisten arvonlisävero nousee alennetusta 14%:stä 25,5%:iin. 

Hallituksen esityksen mukaan yleinen alv-kanta on nousemassa jo 1.9.2024 alkaen, mikäli hallituksen esitys menee eduskunnassa läpi. 

Alarajahuojennus poistuu

Arvonlisäveron alarajahuojennus on ollut verohelpotus alle 30 000€:n liikevaihdon yrityksille. Hakemalla alarajahuojennusta voit saada takaisin Verohallinnolle tilikauden aikana maksamiasi arvonlisäveroja.

Vuoden 2024 loppuun asti huojennuksen saa täysimääräisenä, mikäli liikevaihto on alle 15 000€. Mikäli liikevaihto pysyy alle 30 000€:n, yritys saa osan arvonlisäverosta huojennuksena takaisin. Vuodelta 2025 huojennusta ei voi enää hakea. 

Alarajahuojennusta voi tosiaan hakea vielä vuodelta 2024. Sitä haetaan vuoden 2024 viimeisen verokauden alv-ilmoituksella. Kuukausialvilliset hakevat huojennusta tilikauden viimeisen kuukauden alv-ilmoituksella, kvartaalialvilliset hakevat kalenterivuoden viimeisen neljänneksen alv-ilmoituksella ja vuosialvilliset taas kalenterivuodelta annettavalla alvilmoituksella. 

Jos huojennus on suurempi kuin verokaudelta maksettava vero, saat erotuksen palautuksena. Jos verokaudelta ei tule maksettavaksi veroa, saat palautuksena koko huojennuksen määrän.

Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, ja tulo kohdistetaan sen tilikauden tuloihin, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt. Tästä poikkeuksena toimivat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat yritykset, joille huojennus katsotaan tuloksi sille vuodelle kun Verohallinto palauttaa huojennuksen. 

Jos osut kriteereihin, mutta et ole ymmärtänyt huojennusta hakea, ei hätää! Voit hakea alarajahuojennusta takautuvasti kolmen vuoden kuluessa huojennukseen oikeuttavan tilikauden päättymisestä.

Alv-rekisteriin tarvitsee liittyä vasta, kun liikevaihto ylittää 20 000€

Vähäisen toiminnan raja-arvo nousee 20 000€:n nykyisestä 15 000€:sta. Toisin sanoen, jos liikevaihto pysyy alle tämän yrityksen ei tarvitse liittyä alv-rekisteriin. Toki myös vähäisen liiketoiminnan yrityksen saavat halutessaan liittyä alv-rekisteriin, jos haluavat hyötyä alv-vähennyksistä.

Muutoksia tulee sen sijaan raja-arvon seurantaan. Nykyään 15 000€:n rajaa seurataan tilikauden ajalta ja vuodesta 2025 alkaen siirrytään seuraamaan kalenterivuoden liikevaihtoa. Lisäksi kuluvan kalenterivuoden liikevaihdon lisäksi huomioidaan myös edellisen vuoden liikevaihto. Jos liikevaihto jää molempina vuosina alle 15 000€:n euron, yrityksen ei tarvitse liittyä alv-rekisteriin. 

Mikäli raja-arvo ylittyy, niin yrityksen pitää liittyä alv-rekisteriin ylittämisajankohdasta lukien ja alv-velvollisuus syntyy samasta hetkestä. Tämä on erinomainen muutos nykyiseen käytäntöön, jonka mukaan yrittäjän tulee tilittää alv:t takautuvasti koko tilikaudelta, mikäli liikevaihto ylittää 15 000€.

Alv-rekisteristä voi jatkossa poistua, mikäli liikevaihto jää kahtena perättäisenä vuotena alle vähäisen toiminnan raja-arvon. 

Alv-verovapaus pienellä liiketoiminnalla EU:n alueella helpottuu

1.1.2025 EU:n alueella otetaan käyttöön pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmä. Sen myötä vähäisen toiminnan verovapauden soveltamisala laajenee myös toisessa jäsenvaltiossa toimivaan yritykseen. Nykyään verovapaus voidaan myöntää vain yrityksen kotimaassa. 

Verovapautta voi hyödyntää yritys, jonka liikevaihto on EU-alueella enintään 100 000€, eivätkä myynnit ylitä vähäisen toiminnan kansallista arvoa kohdemaissa. Suomessa vähäisen myynnin raja-arvo on vuoden 2025 alkaen 20 000€, mutta se vaihtelee jäsenmaittain. Yrityksen pitää itse seurata, etteivät raja-arvot ylity. 

Rekisteriin ilmoittautuminen on vapaaehtoista ja sen voi tehdä 1.1.2025 alkaen antamalla rekisteröinnin ennakkoilmoituksen OmaVerossa. Rekisteri mahdollistaa sen, ettei yrityksen tarvitse ilmoittautua alv-velvolliseksi siinä EU-maassa, jossa tavarat tai palvelut myydään. Ilmoituksen myötä täytyy ilmoittaa jäsenvaltiot, joissa verovapautta aiotaan hyödyntää. Samalla pitää myös ilmoittaa kuluvan ja edeltävän kalenterivuoden aikana tehtyjen myyntien kokonaisarvo Suomessa ja muissa jäsenvaltioissa eriteltynä maittain. 

Myynneistä ilmoitetaan kvartaaleittain. Esimerkiksi ensimmäisen kvartaalin myynnit ilmoitetaan huhtikuun viimeiseen päivään mennessä.

Jaa artikkeli:

Lue myös: