Sanna Rautaharkko
7.12.2023

YEL pähkinänkuoressa

Kuva: Monstera Production, Pexels

YEL eli yrittäjän eläkevakuutus määrittää yrittäjän sosiaaliturvan suuruuden.

Kyllä, yrittäjänä olet oikeutettu työttömyysturvaan, tapaturmapäivärahaan ja vanhempainpäivärahaan. Niiden suuruus riippuu maksamastasi YEL-maksusta. 

Tyypillisesti yrittäjät maksavat mahdollisimman pientä YEL-vakuutusmaksua. Tämän johdosta monelle on tullut ikävänä yllätyksenä pieni eläke ja olematon sosiaaliturva. Tähän puututtiin vuoden 2023 YEL-uudistuksessa. Maksuerät vievät ison siivun yrittäjän tilipussista, joten on ymmärrettävää että maksaminen tuntuu turhalta ylimääräiseltä kululta.

Sekä palkansaajilla että yrittäjillä eläkevakuutusmaksu on noin 24%. Palkansaajalta TyEL-maksu peritään suoraan palkasta, ja siitä suurin osa on työnantajan osuutta, mikä ei koskaan näy palkansaajalle. Tämän vuoksi palkansaajana ei välttämättä ymmärrä eläkevakuutuksen merkitystä. Yrittäjänä vastaat itse omista maksuistasi ja YEL-vakuutus pitää ottaa, jos lain vaatimukset täyttyvät – vaikka et maksaisi itsellesi lainkaan palkkaa. 

Mikäli olet ensimmäistä kertaa yrittäjänä, sinulla on mahdollisuus ensimmäisten 48kk:n ajan vakuutusmaksun 22%:n alennukseen!

Koska YEL-vakuutus tulee ottaa?

Yrittäjän eläkevakuutuslaki määrittää kriteerit, jolloin sinun katsotaan olevan yrittäjä ja YEL-velvollinen. Eläkevakuutuksen ja työtulon suuruuden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä se määrittää sekä eläkekertymän että sosiaalietuuksien määrän. 

YEL-vakuutus tulee lain mukaan ottaa, jos:

  • olet 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • teet työtä yrityksessäsi
  • yrittäjätoimintasi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen
  • arvioitu työtulosi on vähintään 9010,28 € vuodessa (vuonna 2024)

Huomioithan, että työttömyysturvassa työtulon alaraja on 14 803 € vuonna 2024. On siis mahdollista, että olet vakuutusvelvollinen, mutta et silti ole oikeutettu yrittäjän työttömyysturvaan. Mikäli työtulosi on alle työttömyysturvalaissa määritetyn rajan, et täytä yrittäjän työssäoloehtoa.

Lue myös: Yrittäjän työttömyysturva 2024

Kun mietit, koska työtulon alaraja tulee omalla kohdallasi täyteen, kannattaa muuttaa vuosituloraja kuukausitasolle. Esimerkiksi vuonna 2024: 9010,28€ / 12kk = 750,86€/kk.

Kun yritystoimintasi on kestänyt 4kk ja ensimmäisen kerran laskutat yli 751€/kk, kannattaa YEL-vakuutuksen hankinta laittaa työlistalle. Sinulla on 6kk aikaa ottaa YEL-vakuutus vakuutusvelvollisuuden alkamispäivästä lähtien. Varsinainen määrittely vakuutusvelvollisuuden alkamiselle on, kun työtulosi ylittää keskimäärin 751€ kuukaudessa (vuonna 2024).

Miten YEL-työtulo määritellään?

YEL-järjestelmän uudistus on herättänyt paljon kysymyksiä työtulon määrittelystä. Yleinen harhakäsitys on, että työtulo = liikevaihto. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Työtulon määrittelyssä hyödynnetään toimialan mediaanipalkkaa, yrittäjän työpanoksen arvoa ja määrää sekä toiminnan laajuutta ja yrittäjän ammattitaitoa. 

Tämän voisi kiteyttää siten, että työtuloksi katsotaan summa, jota maksaisit työntekijälle vastaavasta työstä.

Eläkeyhtiön antama työtulosuositus perustuu toimialaan ja liikevaihtoon. Kaikki eläkeyhtiöt käyttävät tähän työeläkealan yhteistä laskentapalvelua, joten suosituksessa ei tulisi olla heittoja eri eläkeyhtiöiden välillä. Liikkumavaraa tässä suosituksessa on +/- 30%, jonka sisälle työtulon pitäisi pääsääntöisesti asettua.

Mikäli suosituksen ja liikkumavaran kanssa ei päästä lähelle työtulon todellisuutta, voidaan yritystoiminnasta toimitettujen lisätietojen pohjalta tästä poiketa. Huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi

  • työntekijöille maksetut palkat suhteessa työtuloon
  • sivutoiminen tai osa-aikainen yritystoiminta
  • yrittäjän työtuntien määrä
  • tehtävien luonne
  • Yrityksessä on muita työntekijöitä, jotka vähentävät tai lisäävät yrittäjän työpanosta 
  • Yrittäjän ansiotuloina verotetut palkat, luontoisedut tai muut todelliset ansiot ovat työtulosuositusta suurempia

Lue lisää ja laske oma YEL-vakuutuksesi arvo Eläketurvakeskuksen sivuilla

Mikä muuttui 1.1.2023 uudistuksessa?

Uudistuksessa tarkennettiin tekijöitä, jotka otetaan huomioon kun yrittäjän työtuloa määritellään. Aiemmin yrittäjä pystyi hyvinkin vapaasti määrittämään oman työtulonsa suuruuden, vaikka periaatteessa sen on aina pitänyt vastata yrittäjän todellisen työpanoksen arvoa. 

Jatkossa eläkeyhtiöt myös tulevat tarkistamaan YEL-vakuutettujen yrittäjien työtulon kolmen vuoden välein. 

Työtulojen tarkistuksella varmistetaan että työtulo on ajan tasalla, kuten myös yrittäjän toimeentulo yrittäjyyden jälkeen. Eläkeyhtiö ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa kolmen vuoden välein ja antaa ehdotuksen työtulon uudelleen määrittelystä. Tähän ehdotukseen voit vielä itse vaikuttaa. 

Työtuloa voidaan korottaa kerralla enintään 4000€:lla, mikä tarkoittaa kk-maksussa noin 80€:n korotusta. 

Miten tämän kanssa pitäisi toimia?

Koska YEL-työtulo vaikuttaa sekä eläkkeen että sosiaalietuuksien määrään, kannattaa sen suuruus arvioida huolellisesti jo siinä vaiheessa kun ensimmäistä kertaa otat vakuutusta.

Paras keino välttää ikävät yllätykset ja korotukset, on tarkastaa aina vähintään kerran vuodessa oma työtulo ja määrittää se realistiselle tasolle. Tämä on hyvä tehdä esimerkiksi vuodenvaihteessa, jolloin maksuihin tulee joka tapauksessa automaattiset korotukset. 

Voimassa oleviin YEL-maksuihin tulee aina vuodenvaihteessa lakisääteinen korotus. 1.1.2024 korotus on noin 5,1%.

Oman tilanteen kanssa kannattaa olla hereillä myös pitkin vuotta, sillä työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. 

Kun pidät itse huolen siitä, että työtulosi on määritelty oikealle tasolle, ei myöskään eläkeyhtiön lakisääteinen YEL-tarkistus aiheuta yllättäviä korotuksia maksuihin. 

Oliko kirjoitus hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Jaa artikkeli:

Lue myös: