Sanna Rautaharkko
30.11.2023

Yrittäjän työttömyysturva 2023

Lue myös: Yrittäjän työttömyysturva 2024

Yrittäjän työttömyysturva oli yksi ensimmäisistä asioista, joita pohdin kun harkitsin yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjälläkin siis todella on työttömyysturva, vaikka sen kriteerit ovat hieman tiukemmat kuin palkansaajalla. Tämä on kuitenkin asia, jonka halusin selvittää jo etukäteen. Tilanteessa, jossa joutuu työttömyysturvan äärelle voimat ovat tyypillisesti vähissä, ja resursseja ylimääräiseen selvitystyöhön on vaikea löytää. Tämän vuoksi halusin ottaa asioista selvää jo etukäteen. Jos näin ikävään tilanteeseen ajaudun, niin ainakin tiedän vaihtoehtoni. 

Lisäksi olennaista on ymmärtää mikä merkitys YEL-työtulolla on sosiaalietuuksiin sekä kannattaako esimerkiksi Yrittäjäkassaan liittyä?

Olen löytänyt tähän kirjoitukseen koostamani tiedot Kelan, Yrittäjäkassan ja TE-Toimiston sivuilta, jotka olen myös linkannut kirjoitukseen. Asiassa on paljon huomioon otettavia seikkoja, ja omaan tilanteeseen kannattaakin tutustua huolellisesti. Olen linkannut kirjoituksen loppuun lähteitä, joiden kautta asiaan voi tutustua syvällisemmin. 

Tämän postauksen tiedot koskevat vuoden 2023 työttömyysturvaa. Esimerkiksi YEL-työtulon alaraja määritellään joka vuodelle erikseen. Lisäksi uusi hallitus kaavailee tällä hetkellä laajoja muutoksia työttömyysturvaan, jotka mahdollisesti astuvat voimaan vuoden 2024 aikana. Käyn läpi näitä muutoksia kirjoituksen loppupuolella. 

Koska olen työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan henkilö on yrittäjä, jos hän

  • tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa 
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin on vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainittua vastaava määräämisvalta

Tämän määritelmän mukaan siis myös kevytyrittäjä on yrittäjä, vaikka hänellä ei olisi omaa y-tunnusta. Laskutuspalvelun kautta tehty työ on työ- ja virkasuhteen ulkopuolella tehtyä työtä. 

Lue myös: Kevytyrittäjyys vai toiminimi: Kumpi on oikeasti parempi vaihtoehto?

Tukimuodot 

Yrittäjänä voit työttömäksi jäädessäsi saada tilanteesta riippuen Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, tai yrittäjäkassan jäsenenä ansiosidonnaista päivärahaa. Yrittäjäkassan maksaman ansiopäivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulosi perusteella. 

Lue myös: YEL pähkinänkuoressa

Peruspäiväraha: Kelan maksama peruspäiväraha työttömälle yrittäjälle, joka täyttää yrittäjän työssäoloehdon. Korvauksen suuruus on lähtökohtaisesti 37,21€/pv ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös arkipyhiltä. Voit Kelan laskurilla arvioida oman päivärahasi määrän, sillä erilaiset etuudet ja tulot vaikuttavat siihen.

Ansiopäiväraha: Yrittäjäkassan maksama tuki, jonka määrä perustuu YEL-työtuloon, ja on näin ollen korkeampi kuin peruspäiväraha. Yrittäjäkassan laskureihin pääset tästä.  

Työmarkkinatuki: Kelan maksama tuki työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä työssäoloehtoa tai jonka päivärahan saamisen enimmäisaika on täyttynyt. Lue lisää Kelan sivuilta tai käytä laskuria arvioidaksesi tuen määrää. 

Toimeentulotuki: Toimeentulotuki ei ole varsinainen työttömyysetuus. Voit olla oikeutettu toimeentulotukeen, jos et ole oikeutettu mihinkään edellä mainituista tukimuodoista. Hakemuksen yhteydessä Kela määrittelee yrityksen kannattavuuden.

Koska yrittäjän on mahdollista saada työttömyysetuutta?

Mikäli olet työttömyysturvalain näkökulmasta (eli yllä olevan listauksen mukaan) yrittäjä, sinua käsitellään työttömyysetuuden hakuprosessissa yrittäjänä eikä palkansaajana. Tämän lisäksi sinun tulee täyttää yrittäjän työttömyyden peruste sekä yrittäjän työssäoloehto, jotta sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. 

Työttömyyden peruste

Yrittäjän työttömyyden perusteena pidetään sitä, että yrityksesi toiminta on lopetettu, yrittäjäasemasi on päättynyt tai et enää työllisty yrittäjänä. Lue lisää kriteereistä Yrittäjäkassan sivuilta. 

Kuten palkansaajan, myös yrittäjän on ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa lausunnon oikeudesta päivärahaan tai työmarkkinatukeen. Lausunnon perusteella Kela tai Yrittäjäkassa suorittaa maksut.

Työssäoloehto

Voit saada työttömyyspäivärahaa Kelasta tai ansiopäivärahaa Yrittäjäkassasta, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon. Ehtoja on kaksi: 

  • Olet toiminut vähintään 15kk yrittäjänä työttömyyttä edeltäneen 48kk:n aikana, ja
  • YEL-työtulosi on ollut tuon ajan vähintään laissa säädetyn minimin (14 088€ / vuonna 2023)

Alle 4kk kestänyttä yritystoimintaa ei huomioida työssäoloehdon määrittelyssä. Lue lisää työssäoloehdon määrittelystä Yrittäjäkassan ja Kelan sivuilta. 

Sivutoiminen yrittäjyys, kevytyrittäjyys ja työttömyysturva

Sivutoimisella yrittäjällä voi olla joissain tapauksissa mahdollisuus saada soviteltua ansiopäivärahaa Yrittäjäkassasta. TE-toimisto tulkitsee asiaa siitä näkökulmasta, että onko sinulla mahdollisuus ottaa vastaan kokopäiväistä työtä. 

Jos yrityksesi työllistää sinua niin paljon, että et pystyisi työmäärän vuoksi vastaanottamaan kokoaikaista työtä, tällöin sinut tulkitaan kokoaikaiseksi yrittäjäksi. Tämä siis riippumatta siitä paljonko yrityksesi tuottaa. 

Sivutoimiseksi yritystoiminta voidaan tulkita esimerkiksi seuraavissa tapauksissa

  • Olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6kk kokoaikaisen työn tai tutkintoon johtavien opintojen ohessa
  • Yritystoiminta työllistää sinua niin vähän, että pystyt ottamaan kokopäivätyön vastaan.

TE-toimistolla on sivutoimisen yrittäjyyden tulkinnassa vaihtelevia käytäntöjä. Esimerkiksi mitään tuntimäärää ei ole virallisesti määritelty, jolla erotettaisiin sivutoiminen ja päätoiminen yrittäjyys. Myös kevytyrittäjä voidaan tulkita sivutoimiseksi yrittäjäksi. 

Koska Yrittäjäkassaan? 

Työttömyyskassa suositellaan valittavaksi päätoimen mukaan. Jos toimit päätoimisesti palkkatyössä ja sivutoimisena yrittäjänä, niin silloin oikea osoite on palkansaajan työttömyyskassa. 

Selkein raja menee siitä, että jos et maksa YEL-maksuja tai YEL-työtulosi on määritelty alle 14 088 €, et edes voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi. Jos taas maksat YEL-maksua ja YEL-työtulosi on vähintään 14 088 €, voit liittyä Yrittäjäkassaan. Huomioithan, että YEL-työtulosi määrittää työttömyysetuuden suuruuden.

Yrittäjäkassan sivuilla on hyvä testi, jolla voit kokeilla katsotaanko sinut työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi. Täältä löytyy lisätietoa myös yrittäjän perheenjäsenille, perheyrityksessä työskenteleville ja yrityksen osaomistajille. 

Hallituksen esittämät muutokset vuodelle 2024

Hallitus on esittänyt työttömyysturvaan merkittäviä muutoksia vuodelle 2024. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän muutoksen loppuvuoden 2023 aikana. 

Työttömyysturvassa on tällä hetkellä viiden päivän omavastuuaika, eli viideltä ensimmäiseltä työttömyyspäivältä etuutta ei makseta. Hallitus esittää, että omavastuuaikaa pidennettäisiin seitsemään arkipäivään 1.1.2024 alkaen. 

Työttömyysturvan suojaosa on tällä hetkellä 300€/kk, eli voit ansaita 300€:n asti lisätuloja kuukaudessa, ilman että se vaikuttaa työttömyysturvasi määrään. Hallitus esittää, että suojaosa poistettaisiin 1.4.2024 alkaen. Lisäksi hallitus suunnittelee lapsikorotusten poistoa 1.4.2024 alkaen. 

Myös palkansaajan työssäoloehtoon kaavaillaan merkittäviä muutoksia, mutta en löytänyt tietoa koskeeko se myös yrittäjiä. Näiden muutosten suunniteltu aikataulu on 1.9.2024 alkaen. Voit lukea lisää hallituksen kaavailemista muutoksista Kelan sivuilta

Yrittäjän toimeentulotuki

Mikäli sinulla ei ole edellytyksiä saada työttömyysturvan päivärahaa eikä työmarkkinatukea, sinun on mahdollista hakea toimeentulotukea ja asumistukea. 

Hae ajoissa apua

Jos näyttää siltä, että kassavirta sakkaa ja laskut alkavat pian kasautua, niin aivan ensimmäiseksi pyydä apua. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tartut tilanteeseen, sen paremmat mahdollisuudet tilanteen hoitamiseen on.

Kirjanpitäjäsi osaa kertoa ajantasaisen tilanteesi ja neuvoa kirjanpidon kannalta järkevistä toimenpiteistä sekä auttaa esimerkiksi verojen maksujärjestelyissä.

Lisäksi ELY-keskuksella on neuvontapuhelin talousvaikeuksien kanssa painiville yrittäjille. Yrittäjän talousapuun voi soittaa matalalla kynnyksellä, ja se on maksuton sekä luottamuksellinen neuvontapalvelu. 

Linkit

Kelan yhteenveto hallituksen esittämistä muutoksista (Kela 13.10.2023)

Yrittäjäkassa

Työmarkkinatori: Yrittäjän ja itsensä työllistäjän työttömyysturva

STM: Usein kysyttyä työssäoloehdon muutoksista

STM: Usein kysyttyä työttömyysturvan lisäpäivien poistosta ja muutosturvasta

Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan suojaosan, omavastuuajan ja lapsikorotuksien muutoksista

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Oliko kirjoitus hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Jaa artikkeli:

Lue myös: