Osakeyhtiön perustaminen YTJ-palvelussa

Ohjattu perustamispaketti – vinkit ja huomiot

Osakeyhtiön perustaminen hoituu ohjatulla perustamispaketilla noin tunnissa, kun sinulla on tarvittavat tiedot päätettynä. Tällöin ohjelma luo puolestasi perustamissopimuksen ja vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen. Käsittelymaksu on 240€ ja mahdolliset aputoiminimet 60€/kpl. Yhtiöjärjestystä voi toki muuttaa myöhemmin yhtiökokouksen päätöksellä, mutta muutos maksaa jälleen 240€. Kannattaa siis jo perustamisvaiheessa miettiä mitä siihen haluaa sisällyttää. 

Ohjattua perustamispakettia voi hyödyntää, kun osakkeilla ei ole merkintähintaa ja osakepääoma on 0 euroa, kaikki osakkeenomistajat ovat täysi-ikäisiä, ilmoitettavilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus, ja mikäli vakiomuotoinen yhtiöjärjestys riittää. Ilmoitettavia henkilöitä ovat perustamisvaiheessa osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet sekä mahdollisesti toimitusjohtaja, tilintarkastaja, prokuristit ja edustajat. Mikäli toimialasi vaatii elinkeinoluvan, lupa-asiat tulee hoitaa etukäteen kuntoon. 

Ilmoituksen tekijä ja ajankohta

Perustamisilmoituksen voi allekirjoittaa hallituksen jäsen tai varajäsen. Jos perustamissopimus on laadittu ennen ilmoituksen allekirjoitusta, ilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme kuukautta perustamissopimuksen allekirjoittamista. Mikäli ilmoitus tästä viivästyy, perustaminen raukeaa eli yhtiötä ei synny. Ohjatussa perustamispaketissa perustamissopimus kuitenkin laaditaan automaattisesti, joten sitä ei tarvitse olla etukäteen tehtynä. 

Yhteystiedot

Yhteystiedoissa on hyvä huomioida, että osoite on pakollinen, mutta esimerkiksi puhelinnumero ei ole. Perustamisvaiheessa kannattaa harkita puhelinnumeron lisäämistä, sillä numero on julkinen ja välittyy varmasti puhelinmyyjille. 

Elinkeinotoiminnan aloittamisen ajankohta

Ilmoituksen alkupuolella kysytään elinkeinotoiminnan aloittamisen ajankohtaa. Yleisin on varmasti se, että yritystoiminta aloitetaan heti, kun perustamissopimus on allekirjoitettu. Yrityksen voi myös perustaa “valmiiksi” ja varata näin esimerkiksi nimen, ja aloittaa yritystoiminnan vasta myöhemmin. Tällöin myös tilikausi säätyy aloituksen mukaan. 

Osakkeiden määrä

Tähän annetaan tyypillisesti ohjeeksi, että mieluummin enemmän kuin vähemmän. Erityisesti, jos tulevaisuudessa on mahdollista että osakkeenomistajia tulee lisää, niin osakkeiden suuri määrä on eduksi, ja niiden jakaminen on helpompaa. Vaikka osakkeenomistajia olisi vain yksi, osakkeiden määrä voi olla vaikka miljoona. Yleisimmät luvut ovat 100, 1000 ja 10 000. 

Tilikausi 

Yrityksen tilikausi on 12 kuukautta, ja se päättyy aina kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Ensimmäinen tilikausi voi poikkeuksellisesti olla 6-18kk, ja  pääasiassa suositellaankin ensimmäisen tilikauden venyttämistä maksimimittaiseksi. Tilikauden ei tarvitse olla kalenterivuosi, vaan se voi olla esimerkiksi 1.6.-31.5. Aloittava yritys on harvoin heti alkuun kannattava, ja pitkä ensimmäinen tilikausi antaa aikaa käynnistellä rauhassa yritystoimintaa. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia, ja saattavat vaikuttaa myös esimerkiksi rahoituksen saantiin. Huomioitavaa on, että mikäli osakepääomaa ei ole yritykselle maksettu ja tulos on ensimmäiseltä tilikaudelta negatiivinen, niin oma pääoma voi painua negatiiviseksi. Osakeyhtiölain mukaan hallitus on velvoitettu ilmoittamaan kaupparekisteriin viipymättä, mikäli oma pääoma painuu miinukselle. Mikäli ilmoitus laiminlyödään, voivat hallituksen jäsenet joutua henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen veloista.

Yhtiöjärjestyksen vapaaehtoiset määräykset

Tässä voit valita kuka tai ketkä voivat edustaa yhtiötä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiötä edustaa hallitus, ja tätä ei voida poistaa edes yhtiöjärjestyksellä. Asiaa kannattaa miettiä siten, että jos yhtiössä on jo heti alussa enemmän osallisia tai yhtiö on mahdollisesti kasvamassa, niin kenelle haluat myöntää yrityksen nimenkirjoitusoikeuden? Annetuista vaihtoehdoista tyypillisin on ensimmäinen, eli että yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 

Myös osakkeiden lunastusoikeus kannattaa valita. Jos tulevaisuudessa tulee esimerkiksi erimielisyyttä osakkaiden kesken ja joku osakkaista haluaa myydä omat osuutensa yhtiön ulkopuolelle, niin tämä kohta antaa mahdollisuuden lunastaa osakkeet ja näin estää niitä päätymästä yhtiön ulkopuolelle. 

Alv-velvollisuus

Jos jatkossa on tarkoitus tehdä arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa, niin kannattaa ilmoittautua jo perustamisvaiheessa alv-velvolliseksi. Alv-velvolliseksi voi ilmoittautua vapaaehtoisesti, mikäli liikevaihto jää ensimmäisenä vuotena alle 15 000€:n. Tästä saa vielä vuonna 2024 alarajahuojennuksen, mutta huojennus poistuu käytöstä vuonna 2025. Verottaja tekee rekisteriin ilmoittautumisesta usein selvityspyynnön, jotta heille selviää millaista liiketoimintaa on tarkoitus tehdä.

Varajäsen

Mikäli osakeyhtiön hallituksessa on alle kolme jäsentä, pitää olla tiedossa kenet ilmoitetaan hallituksen varajäseneksi. Varajäsen on usein puoliso tai muu läheinen henkilö. Varajäsenellä ei ole vastuita eikä velvollisuuksia, ellei hän tee päätöksiä tai hallituksen varsinainen jäsen ole estynyt toimimasta. Osakeyhtiölain mukaan vastuu koskee vain tilanteita, joissa toimitaan hallituksen jäsenenä. 

Osakeyhtiön toiminimi 

PRH:n nimipavelussa voit tarkistaa, onko toivomasi nimi vielä vapaana. Perustamisilmoituksella voit halutessasi jättää lisäksi kaksi muuta nimivaihtoehtoa siltä varalta että ensisijaista nimitoivetta ei hyväksytä. Kannattaa tutustua jo etukäteen PRH:n nimiohjeisiin. 

Toimiala

Toimiala ilmoitetaan kaupparekisteriin ja siinä ilmaistaan kaikki ne toimialat joilla yritys toimii tai aikoo toimia tulevaisuudessa. Mikäli ilmoitat aputoiminimiä perutamisilmoituksella, tulee sinun ilmoittaa myös niiden toimialat. PRH hyväksyy myös melko lavean toimialakuvauksen, mutta kannattaa huomioida että laaja toimiala saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä. Mikäli yrityksen toiminta vaatii elinkeinoluvan, toimialan muotoilu kannattaa tarkistaa lupaviranomaiselta. 

Päätoimiala

Yrityksen päätoimiala on se mitä yritys pääasiassa harjoittaa. Päätoimiala on Tilastokeskuksen TOL 2008 luokituksen mukainen ja se ilmoitetaan Verohallinnolle. 

Oliko kirjoitus hyödyllinen? Jaa se muillekin!

Jaa artikkeli:

Lue myös: