Sanna Rautaharkko
11.1.2024

Yrittäjän työttömyysturva 2024

Kuva: Pixabay, Pexels

Onko yrittäjän työttömyysturva vain urbaania legendaa? Ei ihan. Yrittäjälläkin siis todella on työttömyysturva, vaikka siinä on hieman tiukemmat kriteerit kuin palkansaajalla. 

Tässä kirjoituksessa kerron mitkä asiat muuttuvat yrittäjän työttömyysturvassa vuonna 2024. Lisäksi saat nopeasti käsityksen osa-aikaisen yrittäjän työttömyysturvasta ja koska Yrittäjäkassaan kannattaa liittyä.

Kuka on työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan henkilö on yrittäjä, jos hän

 • tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa 
 • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin on vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
 • työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
 • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainittua vastaava määräämisvalta

Myös kevytyrittäjä on yrittäjä, vaikka hänellä ei olisi omaa y-tunnusta. Laskutuspalvelun kautta tehty työ on työ- ja virkasuhteen ulkopuolella tehtyä työtä. 

Koska yrittäjän on mahdollista saada työttömyysetuutta?

Mikäli olet työttömyysturvalain näkökulmasta (eli yllä olevan listauksen mukaan) yrittäjä, sinua käsitellään työttömyysetuuden hakuprosessissa yrittäjänä eikä palkansaajana. Tällöin sinun tulee täyttää yrittäjän työttömyyden peruste sekä yrittäjän työssäoloehto, jotta sinulla on oikeus työttömyysetuuteen. 

Työttömyyden peruste

Yrittäjän työttömyyden perusteena pidetään sitä, että yrityksesi toiminta on lopetettu, yrittäjäasemasi on päättynyt tai et enää työllisty yrittäjänä. Lue lisää kriteereistä Yrittäjäkassan sivuilta. 

Kuten palkansaajan, myös yrittäjän on ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto antaa lausunnon oikeudesta päivärahaan tai työmarkkinatukeen. Lausunnon perusteella Kela tai Yrittäjäkassa suorittaa maksut.

Työssäoloehto

Voit saada työttömyyspäivärahaa Kelasta tai ansiopäivärahaa Yrittäjäkassasta, jos täytät yrittäjän työssäoloehdon. Ehtoja on kaksi: 

 • Olet toiminut vähintään 15kk yrittäjänä työttömyyttä edeltäneen 48kk:n aikana
 • Työtulosi on vähintään laissa määrätyn alarajan suuruinen (14 803€ vuonna 2024)

Alle 4kk kestänyttä yritystoimintaa ei huomioida työssäoloehdon määrittelyssä. Lue lisää työssäoloehdon määrittelystä Yrittäjäkassan ja Kelan sivuilta. 

Voit saada Kelasta peruspäivärahaa, tai kuuluessasi yrittäjäkassaan voit saada sieltä korkeampaa ansiopäivärahaa.

Tukimuodot 

Yrittäjänä voit työttömäksi jäädessäsi saada tilanteesta riippuen Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, tai yrittäjäkassan jäsenenä ansiosidonnaista päivärahaa. Yrittäjäkassan maksaman ansiopäivärahan suuruus määräytyy YEL-työtulosi perusteella. 

Lue lisää YEL-työtulon määrittelystä artikkelistani: YEL pähkinänkuoressa

 • Peruspäiväraha: Kelan maksama peruspäiväraha työttömälle yrittäjälle, joka täyttää yrittäjän työssäoloehdon. Korvauksen suuruus on lähtökohtaisesti 37,21€/pv (vuonna 2024) ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös arkipyhiltä. Voit Kelan laskurilla arvioida oman päivärahasi määrän, sillä erilaiset etuudet ja tulot vaikuttavat siihen.
 • Ansiopäiväraha: Yrittäjäkassan maksama tuki, jonka määrä perustuu YEL-työtuloon, ja on näin ollen korkeampi kuin peruspäiväraha. Yrittäjäkassan laskureihin pääset tästä.  
 • Työmarkkinatuki: Kelan maksama tuki työttömälle työnhakijalle, joka ei täytä työssäoloehtoa tai jonka päivärahan saamisen enimmäisaika on täyttynyt. Lue lisää Kelan sivuilta tai käytä laskuria arvioidaksesi tuen määrää. 
 • Toimeentulotuki: Toimeentulotuki ei ole varsinainen työttömyysetuus. Voit olla oikeutettu toimeentulotukeen, jos et ole oikeutettu mihinkään edellä mainituista tukimuodoista. Hakemuksen yhteydessä Kela määrittelee yrityksen kannattavuuden.

Osa-aikainen yrittäjyys, kevytyrittäjyys ja työttömyysturva

Sivutoimisella yrittäjällä voi olla joissain tapauksissa mahdollisuus saada soviteltua ansiopäivärahaa Yrittäjäkassasta. TE-toimisto tulkitsee asiaa siitä näkökulmasta, että onko sinulla mahdollisuus ottaa vastaan kokopäiväistä työtä. 

Jos yrityksesi työllistää sinua niin paljon, että et pystyisi työmäärän vuoksi vastaanottamaan kokoaikaista työtä, tällöin sinut tulkitaan kokoaikaiseksi yrittäjäksi. Tämä siis riippumatta siitä paljonko yrityksesi tuottaa. 

Sivutoimiseksi yritystoiminta voidaan tulkita esimerkiksi seuraavissa tapauksissa

 • Olet harjoittanut yritystoimintaa vähintään 6kk kokoaikaisen työn tai tutkintoon johtavien opintojen ohessa
 • Yritystoiminta työllistää sinua niin vähän, että pystyt ottamaan kokopäivätyön vastaan

TE-toimistolla on sivutoimisen yrittäjyyden tulkinnassa vaihtelevia käytäntöjä. Esimerkiksi mitään tuntimäärää ei ole virallisesti määritelty, jolla erotettaisiin sivutoiminen ja päätoiminen yrittäjyys. Myös kevytyrittäjä voidaan tulkita sivutoimiseksi yrittäjäksi. 

Kevytyrittäjyys vai toiminimi: Kumpi on oikeasti parempi ratkaisu?

Koska Yrittäjäkassaan? 

Työttömyyskassa suositellaan valittavaksi päätoimen mukaan. Jos toimit päätoimisesti palkkatyössä ja sivutoimisena yrittäjänä, niin silloin oikea osoite on palkansaajan työttömyyskassa. 

Selkein raja menee siitä, että jos et maksa YEL-maksuja tai YEL-työtulosi on määritelty alle 14 083 € (vuonna 2024), et edes voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi. Jos taas maksat YEL-maksua ja YEL-työtulosi on vähintään laissa määrätyn minimin, voit liittyä Yrittäjäkassaan. Huomioithan, että YEL-työtulosi määrittää työttömyysetuuden suuruuden.

Yrittäjäkassan sivuilla on hyvä testi, jolla voit kokeilla katsotaanko sinut työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi. Täältä löytyy lisätietoa myös yrittäjän perheenjäsenille, perheyrityksessä työskenteleville ja yrityksen osaomistajille. 

Muutokset vuonna 2024

Joulukuussa 2023 hyväksyttiin ensimmäisen lakimuutoskokonaisuus, joka vaikuttaa työttömyysturvaan. Helmikuussa 2024 hallituksen on tarkoitus antaa toinen esitys työttömyysturvan muutoksista, joka koskee mm. ansiosidonnaisen porrastusta. Tässä varmasti voimaan tulevat muutokset:

 • Omavastuuaikaa on pidennetään seitsemään arkipäivään 1.1.2024 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seitsemältä ensimmäiseltä työttömyyspäivältä etuutta ei makseta.
 • 1.1.2024 alkaen lomakorvaus vaikuttaa ansiopäivärahaoikeuteen: jos olet vastaanottanut yli 2vk kestävän kokoaikaisen palkkatyön, työn päättyessä maksetut lomakorvaukset jaksotetaan siten, että niiden ajalta ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen. Omavastuuaika alkaa mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen. 
 • Työttömyysturvan suojaosa poistetaan 1.4.2024 alkaen. Siihen asti suojaosa on 300€/kk, eli voit ansaita 300€:n asti lisätuloja kuukaudessa, ilman että se vaikuttaa työttömyysturvasi määrään.
 • Lapsikorotukset poistuvat 1.4.2024 alkaen. 
 • Työttömyysturvan indeksikorotukset jäädytetään vuosille 2024-2027.

Yrittäjän toimeentulotuki ja asumistuki

Mikäli sinulla ei ole edellytyksiä saada työttömyysturvan päivärahaa eikä työmarkkinatukea, sinun on mahdollista hakea toimeentulotukea ja asumistukea Kelasta. 

Jos näyttää siltä, että kassavirta sakkaa ja laskut alkavat pian kasautua, niin aivan ensimmäiseksi pyydä apua. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tartut tilanteeseen, sen paremmat mahdollisuudet tilanteen hoitamiseen on.

Kirjanpitäjäsi osaa kertoa ajantasaisen tilanteesi ja neuvoa kirjanpidon kannalta järkevistä toimenpiteistä sekä auttaa esimerkiksi verojen maksujärjestelyissä.

Lisäksi ELY-keskuksella on neuvontapuhelin talousvaikeuksien kanssa painiville yrittäjille. Yrittäjän talousapuun voi soittaa matalalla kynnyksellä, ja se on maksuton sekä luottamuksellinen neuvontapalvelu. 

Jaa artikkeli:

Lue myös: