Sanna Rautaharkko
11.4.2024

Olenko yrittäjä?

Valtiolla on neljä erilaista tapaa määrittää henkilön yrittäjä-status. Yrittäjän eläkevakuutuslaki (YEL) määrittelee, koska yrittäjä on YEL-vakuutuksen piirissä. Tämän lisäksi yrittäjä määritellään myös tapaturmavakuutuslainsäädännössä ja työttömyysturvalainsäädännössä. Lisäksi verottajalla on vielä oma tapansa määritellä yrittäjänä pidettävät henkilöt, mutta sitä ei säädellä laissa. 

Määrittelyllä on vaikutusta eläkemaksuihin, sosiaalietuuksiin ja veroihin, siis ihan merkittäviin asioihin, joista jokaisen yrittäjän kannattaa olla kärryillä. 

Oman lisänsä pohdintaan tuo suosiotaan kasvattanut kevytyrittäjyys. Tässä pieni yhteenveto eri tavoista määritellä yrittäjyys sekä siitä mihin ne vaikuttavat. 

Yrittäjän eläkevakuutus YEL

Yrittäjän eläkevakuutuslaki määrittää kriteerit, jolloin sinun katsotaan olevan yrittäjä ja YEL-velvollinen. YEL-vakuutuksen ja työtulon suuruuden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä se määrittää sekä eläkekertymän että sosiaalietuuksien määrän. 

YEL-vakuutus tulee ottaa, jos:

  • olet 18–69-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
  • teet työtä yrityksessäsi
  • yrittäjätoimintasi on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta 18 ikävuoden täyttämisen jälkeen
  • arvioitu työtulosi on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (vuonna 2023).

YEL-järjestelmän uudistus 2023 on herättänyt paljon kysymyksiä työtulon määrittelystä. Yleinen harhakäsitys on, että työtulo = liikevaihto, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Työtulon määrittelyssä hyödynnetään toimialan mediaanipalkkaa, yrittäjän työpanoksen arvoa ja määrää sekä toiminnan laajuutta ja yrittäjän ammattitaitoa. 

Tämän voisi kiteyttää siten, että työtuloksi katsotaan summa, jota maksaisit ulkopuoliselle vastaavasta työstä.  

Lue myös: YEL-vakuutus pähkinänkuoressa

Kela

Kela maksaa erilaisissa elämäntilanteissa erilaisia sosiaalietuuksia, ja nämä etuudet perustuvat joko palkkaan tai yrittäjän työtuloon eli YEL-maksuun. Tämän vuoksi Kela on kiinnostunut määrittämään oletko yrittäjä vai palkansaaja. 

Kelan näkökulmasta tärkein kriteeri on, että yrittäjä maksaa yrittäjäeläkevakuutusta (YEL). Toisin sanoen, Kelan mielestä olet yrittäjä, jos maksat YEL-vakuutusta. Edellä käsitelty YEL-työtulo määrittää näiden tukien suuruuden, joten yrittäjän kannattaa olla YEL-työtulon määrittelyssä tarkkana. 

Yrittäjänä voit saada Kelalta vanhempainpäivärahaa, sairauspäivärahaa ja kuntoutustukea, sekä joissain tapauksissa työttömyyspäivärahaa. 

Verottaja

Verottajaa kiinnostaa oletko yrittäjä vai palkansaaja sen vuoksi, että tämä määritelmä määrittää osapuolien verovelvollisuuden. Työnantajalla on erilaiset velvollisuudet kuin yrittäjällä. Verolainsäädännössä ei ole määritelty työsuhteen eikä yrittäjyyden käsitettä. Tämän vuoksi asiaa arvioidaan useiden tekijöiden perusteella.  

Verottajan näkökulmasta muodollisia tunnusmerkkejä yrittäjyydelle ovat esimerkiksi toiminimellä tai yritysmuodolla toiminen, ennakonperintä yms. -rekistereihin kuuluminen ja muut lakisääteiset velvoitteet. Tämän lisäksi verottaja seuraa myös muita tunnusmerkkejä, jotka osoittavat onko kyseessä työsuhde vai yrittäjyys.

Työttömyysturva

Yrittäjän työttömyysturva on hieman monimutkaisempi asia kuin palkansaajan, tai ainakin monitahoisempi. Joissain tapauksissa myös yrityksen osaomistaja tai yrittäjän perheenjäsen voidaan määritellä yrittäjäksi. 

Työttömyysturvalain mukaan henkilö on yrittäjä, jos hän

  • tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa 
  • työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin on vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • työskentelee muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänellä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainittua vastaava määräämisvalta

Myös kevytyrittäjä on siis yrittäjä työttömyysturvan silmissä. 

Lue myös: Yrittäjän työttömyysturva 2024

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys tarkoittaa sitä, että voit myydä esimerkiksi palveluita laskutuspalvelun kautta. Et siis tarvitse omaa y-tunnusta, mutta voit laskuttaa yrittäjämäisesti tehdystä työstä. Ilmiö on melko uusi ja termi ei ole laissa määritelty. 

Kevytyrittäjä mielletään helposti joksikin yrittäjän ja palkansaajan välimuodoksi. Tällaista Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne. Olet aina joko yrittäjä tai palkansaaja. Kevytyrittäjyyttä suunnitellessa kannattaakin ottaa huomioon missä raja menee, ettei tule ikäviä yllätyksiä esim. työttömyysturvan kanssa. Kirjoitin yrittäjän työttömyysturvasta tarkemmin täällä. 

Verotuksen ja kirjanpidon näkökulmasta katsottuna kevytyrittäjänä olet palkansaaja, vaikka et ole työsuhteessa yritykseen, joka hoitaa laskutuksen puolestasi. 

Työttömyysturvan osalta taas sinua pidetään yrittäjänä.

Lue myös: Kevytyrittäjyys vai toiminimi: Kumpi on oikeasti parempi ratkaisu?

Jaa artikkeli:

Jätä kommentti

Lue myös: